E-post
informasjon
oppdatert: 25. mars 2004
Vårt postkassesystem
I vårt postkassesystem er det mulig å lagre alle brev på mail-serverene samt å velge virus- og spam-filter. Vi anbefaler alle å bruke virus og spam-filter, mellom 30-35% av all e-post i Norge er i dag spam (uønsket reklamepost). Vi benytter et statistisk spam-filter som stopper omkring 90% spam-meldingene. Virus-filteret stopper 100% av virus-meldingene. Fordelene med lagring av alle e-post "i nettet" er at du har tilgang til all din e-post korrespondanse hjemme fra, på kontoret og på en tilfeldig Internett cafe samt at vi foretar sikker backup hver natt av korrespondansen.

Du kan enkelt lese og sende mail direkte i vanlige nettlesere via vår webmail på http://webmail.registrar.no. Vår webmail er meget god, se kort brukerveileding for vår webmail. Har du mye korrespondanse, sender over 20-30 brev daglig, er det mer effektivt å benytte en e-postklient lokalt på din maskin. De fleste vanlige e-postklienter kan enkelt settes opp slik en får en lokal kopi av innholdet i postkassen. Innholdet i lokal e-postklient og postkassen på nettet må regelmessig synkroniseres. Dette skjer hovedsakelig hver gang en sender og mottar e-post i e-postklienten. For oppsett av ulike e-postklienter se:

 • Oppsett av Microsoft Outlook Express
 • Oppsett av Microsoft Outlook

  Postkassen på nettet oppbevarer brevene i mapper. Postkassen innholder en hovedmappen "Inbox". Alle brev som mottas legges i "Inbox"-mappen. "Inbox"-mappen innholder i tillegg 4 faste undermapper.

  • Drafts. Brev en jobber med, eller lagt på vent før de skal sendes.
  • Sendt. Brev som er sendt.
  • Trash. Brev som slettes bir flyttet over i denne søple kassen.
  • spam. Er spam-filter valgt for postkassen vil identifiserte spam-meldinger plasseres i denne mappen.
  Webmail benytter katalogene over som omtalt, men dessverre ikke alle e-postklienter. Det er videre mulig å lage egne mapper. Alle egne mappper må opprettes i hovedmappen "Inbox". I webmail og de fleste lokale e-postklienter kan en enkelt sortere/flytte brev mellom ulike mapper.

  Generell informasjon for oppsett av alle lokal e-postklient
  Vår postkasse-server heter "imap.registrar.no". Lokale e-postklient som Outlook Express, Outlook, Eudora etc. bør settes opp til å lese post fra denne ved hjelp av IMAP-protokollen, det er også mulig å benytte POP-protokollen, men da vil mye av funksjonaliteten omtalt over ikke stemme. Ved lesing av postkassen må klienten identifisere seg med brukernavn og passord. Brukernavn er lik e-postadressen. Passordet velger en selv ved opprettelse av postkassen og kan senere endres.

  Som utgående mail-server bør benyttes server tilbudt av din Internett aksess leverandør. Her er en liste av stmp-server til noen Internett leverandører:

 • BlueCom: smtp.bluecom.no
 • Get: smtp.getmail.no
 • Catch: smtp.catchcom.no
 • DirectConnect: smtp.directconnect.no
 • Netcom: smtp.netcom.no
 • NextGenTel / Broadpark: smtp.broadpark.no, mail.broadpark.no, pop.broadpark.no
 • Powertech: smtp.powertech.no
 • Song: mta.songnetworks.no, relay.songnetworks.no
 • Tele2: mail.c2i.net (bedriftskunder smtp.tele2bedrift.no)
 • Telenor: smtp.online.no
 • Tiscali: smtp.tiscali.no
 • UPC: smtp.chello.no
 • OneCall: smtp.nwn.no