Outlook
informasjon
oppdatert: 25. mars 2004
Oppsett Outlook
Outlook kan installers med eller uten støtte for Microsoft Exchange Server. Ved installasjon uten slik støtte er oppsett av ny e-postkonto likt som i Outlook Express, se det.

Den versjonen av Outlook 2000 som vi har installert på vår maskinen (med Microsoft Exhange Server støtte har) har kun mulighet for å kommunisere med postkasse-serveren (imap.registrar.no) ved hjelp POP-protokollen. Dette betyr at e-postklienten kun har tilgang til en mappe i postkassen. Outlook ser kun mappen som innholder ankommende meldinger. Outlook vil vanlgvis tømme denne mappen i postkassen hver gang den sjekker for ny meldinger (kan konfigures om).

Nedenfor følger eksempel på oppsett av ny konto i Outlook som leser postkassen "test@registrar.no" fra imap.registrar.no ( == pop.registrar.no) ved hjelp av POP-protokollen. Som utgåedne server benyttes stmp.online.no. Du må sjekke listen for å finne din korrekte utgående mail-server.

1) For å sette opp ny konto velg "Tjenester..." under menyvalget "Verktøy"

2) I panelet "Tjenester" velg fliken "Tjenester" for oversikt over eksisterende tjenester. Selekter "E-post for Internett" og trykk på "Legg til..."-knappen for oppsett av ny konto.

3) I "Mail Account Properties"-panelet som dukker opp kan en skriver inn referanse navn til kontoen i Outlook og person/firma navn. Feltet for e-postaddresse må fylles ut, i vårt eksemepel er det "test@registrar.no". Trykk til slutt på fliken "Serveres"

4) På fliken "Servers", skriv inn "pop.registrar.no" som "Incomming mail (POP3)"-server og sett opp utgående smtp-server som er tilbudt av din Internett aksess leverandør, se liste for navn på smtp-server. Vider må brukernavn og passord å for å lese innhold i postkassen fylles ut. Brukernavn er lik e-postadressen og passordet ble satt av den som opprettet postkassen. Trykk til slutt på OK-knappen

Ønsker du å benytte vår stmp.registrar.no-server for utgåene e-post. Må du også krysse av for "My server requires authentication"