Outlook Express
informasjon
oppdatert: 25. mars 2004
Oppsett Outlook Express
Nedenfor følger eksempel på oppsett av ny konto i Outlook Express som leser postkassen "test@registrar.no" fra imap.registrar.no ved hjelp av IMAP-protokollen. Som utgåedne server benyttes stmp.online.no. Du må sjekke listen for å finne din korrekte utgående mail-server.

1) For å sette opp ny konto velg "Account" under menyvalget "Tools"

2) I panelet "Interrnet Accounts" velg fliken "Mail" for oversikt over eksisterende kontoer. Trykk på "Add"-knappen og velg "Mail.." for oppsett av ny konto.

3) I "Internett Connection Wizard" som dukker opp skriver inn person/firma navn på føste siden. På side to skriv inn e-postadressen til postkassen, i dette eksemplet test@registrar.no. På side tre velg protokoll IMAP, skriv inn "imap.registrar.no" som "Incomming mail"-server og sett opp utgående smtp-server som er tilbudt av din Internett aksess leverandør, se liste for navn på smtp-server.

4) På side fire fyll inn brukernavn og passord å for å lese innhold i postkassen. Brukernavn er lik e-postadressen og passordet ble satt av den som opprettet postkassen. Trykk på neste et par ganger og kontoen er opprettet.

5) For å gi kontoen et bedre referansenavn i e-postklienten enn "imap.registrar.no" kan du trykke på kontoen og deretter trykke på "Properties"-knappen.

6) Benytte gjerne e-postadressen som navn på kontoen.

7) Ønsker du å benytte vår stmp.registrar.no-server for utgåene e-post. Må du under fliken "Servers" i "Properties"-panelet krysse av for "My server requires authentication"

8) For oversikt over hvilke postkasser-mapper IMAP-kontoene innholder, velg "IMAP folders..." under "Tools" menyen.

8) I "Show/hide IMAP folder"-panelet kan en velge konto og dermed se alle postkasser-mappene under fliken "All". En kan her enkelt sette postkasser-mapper synlig og usynlig i e-postklienten. En fjerner her på ingen måte mapper fra selve postkassen.

9) Når en velger noen meldinger i en mappe og trykker "Delete"-knappen på tastaturet blir meldingen markert som slettet, men blir ikke flyttet over "Trash"-mappen. For å fjerne slettete meldinger fra en mappe må "Purge Deleted Messages" trykkes under "Edit"-menyen, men heller ikke nå legges brevene i "Trash"-mappen. Det er her viktig å merke seg at det er ingen angre mulighet etter trykket "Purge Deleted Message".