Webmail
informasjon
oppdatert: 25. mars 2004
Brukerveiledning webmail
Alle postkasser opprettet hos oss har webmail. Dermed kan nettlesere (Internet Explorer, Opera, Netscape) benyttes til å lese og sende brev fra din postboks.

1) Gå til websiden http://webmail.registrar.no og skriv inn e-postadressen og passordet, i eksemplet nedenfor er e-postadressen "test@registrar.no" benyttet.

2) Etter bruk annbefaler vi at utlogging blir foretatt ved å trykk på linken "Logg ut" øverst i høyre hjørne. Automatisk utlogging vil bli foretatt etter ca 30 minutter om en ikke trykker på en knapp eller link på siden.

3) For å sende en ny melding trykk på linken "Ny melding".

4) Fyll inn mottaker i "Til"-feltet og selve innholdet i det stor åpne feltet midt på siden. For å sende meldingen trykk på "Send"-knappen.

I "til"-feltet kan flere e-postadresser skrives inn, separert med semikolon, eks: test@registrar.no; liv@registrar.no. Alternativt kan de andre mottakerene få en kopi eller "blindkopi" ved skrive mottaker-adressen i de respektive feltene. Alle vil motta et identisk brev. Mottagere må da ut fra om egen e-postadresse er plasser i "Til"- "Kopi"- eller "Blindkopi"-felt tolke innholdet. "Blindkopi" betyr at de andre mottagerene ikke ser at vedkommende får en kopi av brevet.

5) Webmail tillater kun ren tekstslig innhold i brevet, men er det er mulig sende med vedlegg. Vedlegg kan være bilder, regneark, word-dokumenter etc. Hvilke filer som ønskes som vedlegg angis nederst på siden. I feltet "Legg til" kan enten sti til fil på lokal maskinen skrives inn direkte eller knappen "Browse" kan trykkes for åpne et et nytt vindu der filen kan velges. Trykk til slutt på knappen "Legge til".

Legg merke til at maks størrelse på alle vedleggen tilsammen er 8MByte. E-post er generelt sett ikke et godt medium for transport av store filer. Bruk heller ftp, http eller i-disk.

6) Ved avsendelse av viktig e-post kan en spørre mottager om kvittering for mottatt/sett meldingen. Krysse av for kvittering når melding er "On read" og/eller "levert" og en pop-up boks vil i de fleste e-postklienter spørre mottager om vedkommende ønsker å sende en bekrefte eller ikke til avsender. Om du velger å krysses av for "On read" eller "levert" har samme effekt i de fleste i e-postklienter.

7) For å angi hvor raskt en ønsker svar av mottager kan prioritet settes.

8) For huske e-postadresser til venner, kollegaer og andre kan disse noteres i adresse registeret. Mottager adresser hentes fra registeret ved å trykke på "Adresser"-knappen

Har en adresser i registeret kan en eller flere mottagere av brevet krysses av og trykk deretter på "Bruk adresser"

For å legge inn nye adresser må linken "Adresser" øverst på siden benyttes.
PS: Eventuelle ikke sendt brev må lagres før linken trykkes på

9) Fast signatur kan lagres på siden "Personlig informasjon" under menyvalget "Alternativer".

Signaturen skrives inn feltet "Signatur", kryss av for "Bruk signatur" og trykk på knappen "OK" nederst på siden.

Kommer ikke signaturen før teksten i svar/forward meldinger må valget "Append signatur befor reply/forward text" sette til "ja" på siden "Valg for visning" under menyen "Alternativer".

10) Brevene i postkassen lagres i flere mapper. Postkassen inneholder fem faste mapper: "Innboks" og under den ligger "Draft", "Sent", "spam" og "Trash".

  • "Innboks" innholder alle nye mottatte brev.
  • "Draft"-mappen innholder aller brev en holder på å skrive. Når en skriver et brev kan en lagre dette for å forsette med det senere, da blir brevet plassert i "Draft"-mappen.
  • "Sent"-mappen innholder kopi av alle brev som er sendt.
  • "spam"-mappen innholder brev som er filtrert ut av et eventuelt spam-filter som er koblet til postkassen. Bør regelmessig kontrolle mappen kun innholder spam og slette innholdet.
  • "Trash"-mappen innholder alle brev som slettet.
Webmail-mappene blir vist som linker i venstre marg. For oppdatering av webmail-siden med sist motte brev i innboksen eller annen mappe kan "oppdater"-linken trykkes eller trykk på linken til selve mappen.

Alle webmail-mapper har 5 kolonner.

  • kolonne 1: merke melding
  • kolonne 2: avsender adresse
  • kolonne 3: mottatt dato
  • kolonne 4: plusstegn betyr at brevet innholder vedlegg. Utropstegn betyr haste melding. Spørsmålstegn at det ikke haster. Stor A betyr at brevet er besvart.
  • kolonne 5: emne

Brev i hver mappe kan sorteres med hensyn til avsender-adresser, mottaks-dato og emne ved emne ved å trykke på kolonne overskriften (linkene) "Fra", "Dato" eller "Emne".

11) For å flytte ett eller flere brev fra en mappe til annen må brevene avmerkes og deretter kan en i rullgardin menyen velge hvilken mappe de skal flyttes til. Flytte til "INNBOX.Trash" er identisk med å trykke på "Slett" knappen".

12) Brev åpnes ved å trykke på emne-linken.

13) Eventuell vedlegg finner en link til nederst i brevet. Vedlegg kan alltid lastes ned til disk ved å trykke på "last ned". Noen vedlegg er mulig å vise direkte i nettleseren ved å trykke på linken "vis".

14) Webmail viser i utgangspunktet brev som innholder ren tekst. Det benyttes etterhvert en del html-kodet e-post for at innholdet skal bli mer fancy, eksempevis i bedrifts-reklame. For å vise html versjonen av brevet må en trykke på linken "Vis som html".

15) Bilder i html-brev kan enten være vedlegg til brevet eller hentes fra eksterne servere. Den siste metoden betyr at andre kan kontrollere om brevet ble åpnet og spesielle linker ble trykket på. Dette er et sikkerhets hull som utnyttes av spamere og andre. I webmail må en trykke på en linken "Vis usikre bilder" før slike bilder blir vist.

16) En kan enkelt svare på brev ved å trykke på "svar" linken i mottatt brev. Er det oppført flere mottagere i "Til" feltet vi kun svar sendes til den første adressen. Ved å trykker på "Svar til alle" vil e-postadresser i "Til"-feltet og "Kopi til"-feltet motta kopi av svaret.

17) For å sortere/lagre brev trenger en etterhvert flere mapper. Mapper lages under menyvalget "Mapper". Alle mapper må lages som undermapper til "Innboks" eller under-undermapper til denne mappen. Personer/bedrifter en har mye korrespondanse med er det lurt å lage egne mapper for.

Det er mulig å velge hvilken av mappen i postkassen som skal vises i webmail. Vi anbefaler at alle har "spam"-mappen synlig slik at innholdet her regelmessig kan kontrolleres. På siden for oppsett av mapper betyr knappen "Fjerne/legge til" kun at mappen blir "ikke synlig/synlig" i webmail. Knappene "Slette mappe" og "Lage mappe" opprettet derimot ny mapper i postkassen på mail-serveren. Er ikke spam-mappen synlig, trykk på den og deretter trykk på "Legg til".

18) Søke-funksjonalitet er viktig for raskt å finne igjen gamle brev. Trykk på meny-valget "Søk" og det er her bl.a mulig å lette etter brev med hensyn til ord eller ord sammensetninger i selve brevteksten.