WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning)
informasjon
oppdatert: 8. 4 2014
DAV
SFTP-klienter har tilsvare brukergrensesnitt som FTP-klienter for overføring av filer. For Microsoft-maskiner har vi positiv erfaring med SFTP-klienten WinSCP 3.3 som kan lastes ned fra http://winscp.sourceforge.net/eng/download.php. Under installasjon anbefaler å krysse av for "Explorer-like interface". Ved opprettelse av forbindelser til servere anbefaler vi at protokollen SFTP benyttes istedet for SCP, våre webhotell støtter begge deler. SFTP trenger minder konfigurering enn SCP, for sammenligning av andre egenskaper mellom SFTP og SCP se http://winscp.sourceforge.net/eng/protocol.php.

PS: Husk å krysse av for at du ønsker å bruke SSH og SFTP i skjemaet for bestilling av webtjenester.