FTP (File Transfer Protocol)
informasjon
oppdatert: 2. april 2014
FTP-klienter
For å laste filer opp og ned til webhotell brukes vanligvis FTP. Både Microsoft og Unix/Linux leveres med FTP-klient uten grafisk brukergrensesnitt. Microsoft versjonen mangler chmod-kommandoen for å endre filrettigheter. Denne kommandoen er nødvendig for enkelte typer webserver-programmering.

Det finnes heldigvis mange gratis FTP-klienter med grafisk brukergrensnitt. Vi har positiv erfaring med FileZilla. Bruk av FileZilla er forklart i eget kapittel lenger ned på denne siden.

Ved innlogging på en FTP-server må en oppgi noe som tilsvarer dataene nedenfor, der "freeware.no" er domenenavnet til FTP-server, der "freewar1" er navnet på en bruker som er registrert på serveren.

 • Hostname: freeware.no
 • Host type: Unix (standard)
 • User ID: freewar1
 • Passord: *****
 • Account:

  Problemer med lokal brannvegg på ditt system
  FTP-klienten åpner først en kontroll-forbindelse til webhotellet. I kontroll-fobindelsen utveksles kommandoer og respons-status. Ved overføring av filer og utlisting av kataloginnhold vil det for hver enkelt kommando åpnes en ny dataforbindelse (i tillegg til kontroll-forbindelsen). Ved opprettelse av dataforbindelsen vil klienten gi beskjed til serveren at den lytter på en spesiell port. Klient-brannvegger, som ikke er oppsatt med spesielle rettigheter for ftp, vil skygge for porten slik at ftp-serveren ikke får aksessert den.

  FTP kan opperere i to moduser aktiv og passiv. Aktiv modus har mer eller mindre gått ut på dato og henger sammen med at FTP er en gammel protokoll.

   

 • Endre filrettigheter
  VIKTIG! For at CGI-skript (Bourne-, Perl- og Python-script) skal kunne utføres må det være satt korrekte kjørerettigheter på skriptet. Webserveren kjører skript med "eierens" rettigheter. Derfor må "eier" ha kjørerettighet på skriptet. For å beskytte dine programmer slik at andre ikke skal se eller kopiere din kode bør du også fjerne alle andres rettigheter til programfilene. For forklaring av filrettigheter i Unix/Linux se dokumentasjonen av SSH.

  Filrettighetene kan settes i de fleste FTP-klienter, men en SSH-klient er best å bruke.

  PS: Filrettighetene er ikke nødvendig endre på: .html .shtml eller .php filer.

  FilZilla
  1) I FileZilla er det flere måter å koble opp en forbindelse til en FTP-server. Her skal vi først se på "Hurtig tilkobling". I "Visning"-menyen huk av for "Hurtigtilkoblingslinje".

  2) I "Hurtigtilkoblingslinjen" skriv inn servernavn, brukernavn og passord. Trykk til slutt på "Hurtigtilkobling". Port er ikke nødvendig å fylle ut, default kommandoport er 21.

  3) I meldingsloggvinduet ser vi hvilke kommandoer FileZilla sender til serveren:
  USER kommandoen sender brukernavnet
  PASS kommandoen sender passordet
  SYST kommandoen spør ftp-server om operativsystem den bruker. Flere ftp-kommandoer er ulike for ulike operativsystemer.
  FEAT kommandoen spør om hvilke ftp-utvidelser som ftp-serveren støtter
  PWD-kommandoen spør om hvilken katalog på ftp-serveren en befinner seg i (arbeidskatalog)
  TYPE I kommandoen gir beskjed til ftp-server at filer skal transporters i binært format. TYPE A betyr ASCII format.
  PASV kommanoden gir beskjed til serveren om å bruke passiv modus
  MLSD kommandoen ber ftp-server liste ut inneholdet i en katalog.

  4) FileZilla har 6 hovedvinduer:
  I vindu 1 og 2 viser kataloger og filer på lokal maskin. I vindu 3 og 4 viser kataloger på ftp-server.
  I vindu 1 og 3 vises hvilken katalog en befinner seg og tilhørende katalogtre fra rot.
  I vindu 2 og 4 vises kataloger og filer i katalogen en befinner seg i (innhold i arbeidskatalog).
  I vindu 5 vises status ved filoverføring
  I det øverste vinduet vises meldingslogg.

  5) Filoverføring skjer mellom arbeidskatalog på lokal maskin og ftp-server. Altså overføring mellom vindu 2 og 4. Stien til arbeidskatalogene vises øverst i vindu 1 og 3. Filer kan overfører ved å dobbelt trykke på de. Hele kataloger kan "dragges" fra det ene vinduet til det andre. Dobbel klikk på en katalog vil kun medføre at en bytte til denne som arbeidskatalog.

  6) Mottaker vinduet blir ikke alltid oppdatert med endringer og en må derfor ofte høyre trykke på det vinduet en ønsker oppdatert og velge i menyen som dukker opp "Oppdater".

  7) FileZilla kan lagre data en brukte for &arign; logge på ftp-serveren til senere bruk.

  8) Gi påloggings informasjonen ett eget navn.

  9) For å koble ned en forbindelse: Velg "Koble fra" i Server-menyen.

  10) For raskt å logge inn med lagrede påloggings data bør "Verktøy" linjen være synlig.

  11) I verktøylinjen trykk på pilen langt til venstre og velg de påloggings dataene du ønsker å bruke.

  12) For å endre filrettigheter kan en høyre trykke på filen en vil endre og velg i menyen "Filrettigher".

  13) I vinduet som dukker opp kan en enkelt endre filrettigheter.

   

  FTP klienter uten grafisk brukergrensesnitt
  Eksempelet nedenfor viser kommandoene i de tekstbasert klientene til Windows og Unix/Linux for oppkobling av forbindelse for domenet "registrar.no" med brukernavn "regis_7" på webhotellet. Etter oppkobling lastes filen "c:\source\skjema.php" fra din lokale maskin til katalogen "/source/" på webhotellet. Til slutte settes fil-rettigheter og forbindelsen avsluttesn. Windows-klienten startes ved å velge "run/kjør" og skriv inn kommandoene i eksemplet. Domenenavn, brukernavn, passord og filnavn må byttes ut med dine data.

   Kommando du skriver 
   i Window 
   Kommando du skriver 
   i Unix/Linux 
   Kommando sendt til 
   FTP-server 
   ftp registrar.no   ftp registrar.no   kobler opp forbindelse 
   user regis7   user regis7   USER regis7 
   pwd ****   pwd ****   PASS **** 
   mkdir source   mkdir source   MKD source 
   cd source   cd source   CWD source 
   put c:\source\skjema.php   put /source/skjema.php   STORE skjema.php 
   IKKE MULIG !!!   cmod 700 skjema.php   SITE CMOD 700 skjema.php 
   dir   ls   MLSD 
   quit   quit   QUIT 

   

  FTP protokollen
  FTP (File Transfer Protocol) er en vanlig kommunikasjons standard for filoverføring på Internett. Protokollen definerer en kommando-respons struktur. Hver kommando og respons er ASCII tegnstreng avsluttet med linjeskift. Kommandoene er en forkortelse gjerne etterfult av en parameterverdi, se eksempel lengre ned på siden. Respons fra server er en 3-sifferet tallkode etterfult av en kommentar. Det første siffer i responskoden tolkes som følger:

  1xy Positivt start, men mer skal utføres
  2xy Vellykket utført kommando
  3xy Foreløpig positivt svar venter på ytterlige kommando
  4xy Midlertidig avslått
  5xy Permanent avslått.

  For detaljer se i Wikipedia list of FTP commands.