FAQ (Frequently Asked Questions)
informasjon
oppdatert: 18. mars 2015
FAQ for REGISTRAR.NO
 1. Hvordan logger jeg inn? Jeg har glemt passord??
 2. Hvordan endrer jeg passord?
 3. Hvordan endrer jeg e-postadressen tilhørende min konto hos REGISTRAR.NO?
 4. Hvordan flytter jeg domener fra en konto til annen hos REGISTRAR.NO?
 5. Hvordan bytter jeg navntjenere for domene?
 6. Hvordan sjekker jeg DNS oppsettet?
  1. Hvordan sjekker jeg at mitt DNS oppsett er lovlig i henhold til NORID's regler?
  2. Hvilke verktøy kan jeg bruke for å lese ut opplysninger fra DNS?
  3. Hva er forskjellen mellom zone og domene?
  4. Hva er forskjellen på master og slave-server?
  5. Hvilke servere svarer authorativt for zonen?
 7. Hvorfor kan jeg ikke bruke DNS'ene tilhørende REGISTRAR.NO som default DNS?
 8. Hvordan endrer jeg faktura adressse?
 9. Hvor finner jeg flyttepassord (authinfo)?
Hvordan logger jeg inn? Jeg har glemt passord?
Trykk på linken "Domenekonto", nede i venster marg http://registrar.no. Skriv inn domenenavnet du/dere har registrert hos oss og tilørende passord. Har du/dere ikke mottatt passord eller glemt dette, trykk på "Glemt passord". Passordet sendes til registrar-kontakt for domenet.

På en konto hos oss kan du/dere ha flere domener. "Kontonummeret" er en e-postadresse som en kan endre etter innlogging i skjemaet "Endre konto".

tilbake til toppen
Hvordan endrer jeg passord?
Etter innlogging, via skjemaet "Domenekonto", vil nye bøker og sider dukke opp i bokmenyen i venstre marg. Rett under linken for innlogging vil skjemaet "Endre konto opplysninger" bli tilgjengelig. I dette skjemaet kan passord endres.
tilbake til toppen
Hvordan endrer jeg postadresse på min konto hos REGISTRAR.NO?
REGISTRAR.NO bruker ikke postadresser, kun e-postadresser. I henhold til egenerklæringen, som du undertegnet ved registrering, er du forpliktet til holde Norid whois-registeret oppdatert med korrekt kontakt informasjon for domenet.

For oppdatering av Norid's whois-register: Etter innlogging bruk skjemaene i bøkene "Organisasjon" og "Person" under boken "Endre Norid-objekter".

tilbake til toppen
Hvordan flytter jeg domener fra en konto til annen hos REGISTRAR.NO?
Logg inn på den kontoen du ønsker flytte domener fra og bruk skjemaet "Flytte domenet til annen konto" (skjema nede i venstre marg).
tilbake til toppen
Hvordan bytter jeg navntjenere for domene?
Logg inn på "Domenekonto". I skjemaet for ditt domene i boken "DNS" (DNS boken finner du under tilleggstjenester i venstere marg) skriver du inn navnet på en av de nye navntjeneren i den øverste tabellen. De andre navntjenerene finner skjemaet.

Bytte av navntjenere skjer i praksis ved oppdatering av sonefilen for .no med nye navntjenere for ditt domene. Sonefilen for .no adminstreres av Norid og deres navntjenere oppdateres 2 ganger i døgnet på hverdager.

Norid aksepter kun bytte til korrekt oppsatte navntjener for domenet. Denne siden kan hjelpe deg med å sjekke om de nye navntjenerene er satt opp korrekt .

tilbake til toppen
Hvordan sjekker jeg DNS oppsettet?
Hvordan sjekker jeg at mitt DNS oppsett er lovlig i henhold til NORID's regler?
Bruker du våre navntjenere, vil endring av DNS-records skje via våre websider. Dette webgrensesnittet vil foreta nødvendige kontroll.

Ønsker du bruk andre andre navntjenere kan denne siden kan hjelpe deg med å sjekke om nye navntjenere er satt opp korrekt .

Hvilke verktøy kan jeg bruke for å lese ut opplysninger fra DNS?
De vanligste verkøyene for å lese ut resource records fra DNS på Unix er dig, nslookup og host. Kun nslookup er standard programvare på Microsoft Windows. Nedenfor er det eksempler på komandoer de ulike programmene bruker for å lese ut MX-record til registrar.no fra DNS 217.116.81.10. Ønsker en i stedet å lese ut A-record erstattes MX med A i kommandoene nedenfor.

>dig @217.116.81.10 registrar.no MX
>nslookup -querytype=mx registrar.no 217.116.81.10
>host -t MX registrar.no 217.116.81.10

Ønsker en f.eks å finne ut hvilket domenenavn 217.116.81.10 peker til må først rekkefølgen på ip-nummeret snus og deretter legges til endelsen ".in-addr.arp". Følgende kommandoer skal svare "ns2.registrar.no":

>dig 17.80.116.217.in-addr.arpa PTR
>nslookup -querytype=PTR 17.80.116.217.in-addr.arpa
>host -t PTR 17.80.116.217.in-addr.arpa

Hva er forskjellen mellom zone og domene?
Domenenavn er organisert i en tre-struktur. Hver node (rot-, gren-, og blad-punkt) i treet har en label. Domenenavn er en sekvens av labler fra blad til rot der hver label er adskilt med punktum.

En zone er en fil i databasen til en navntjener. Zone-filen innholder informasjon om ett grenstykke i domenetreet. Hvert hoveddomene, f.eks registrar.no har vanligvis en zone-fil som innholder informasjon om alle underdomener. Norid har ansvar for zone-filen for .no. Denne zonefilen inneholder alle registrerte .no-domener, men inneholder kun informasjon om ansvarlige navntjenere for domenet. Det er 13 roottjenere som har ansvaret for en zone-fil som innholder hvilken navtjenere som har ansvaret for TLD'ene (Top Level Domain).

Hva er forskjellen på master og slave-server?
Hver zone har en master server (primary). Ved oppdatering endres master-zonen. Hver zone kan i tillegg ha flere slave servere (secondary). Secondaries kontakter primary og henter ut informasjon om zonen automatisk.

Hvilke servere svarer authorativt for zonen
Både primary og secondary setter Authorative-Answere-bit i svar pakken.

Vanligvis kontakter du din lokale navntjener, driftet av din ISP, for oversettelse av domenenavn til IP-adresser. Har ikke denne navntjeneren informasjon om domenet sender den henvendelsen videre til en navntjenere på høyre nivå i domenetreet. Her er det viktig å merke seg at alle navntjener cacher oppslag. Navtjener vil først søke etter domene blandt zoner de er ansvarlig for, detter prøve å finne svar i lokal cache og til slutte sende henvendelsen videre navntjenere på et høyere nivå. Når en henvendelsen når helt fram til en master- eller slave-server for zonen blir svaret betraktet som et "authorativt answere".

tilbake til toppen
Hvorfor kan jeg ikke bruke DNS'ene tilhørende REGISTRAR.NO som default DNS?
Våre DNS'ene er sperret for rekursivt oppslag. Det betyr at serverene kun vil gi informasjon om zoner de er master eller slave for. Oppslag på alle andre domenavn vil bli avvist. Sperre for rekursivt oppslag er ett av mange virkemidler mot DOS-angrep. De som leverer deg "Internett-kontakten" tilbyr deg også default navntjenere og utgående mailservere.
tilbake til toppen
Hvordan endrer jeg faktuar adresse?
Fakturavarsel sendes til e-postadresse lik "kontonummer" for domenene. I det elektroniske faktura-utkastet kan du selv fylle ut ønsket faktura-navn og postadresse på webben. Etter betaling kan ikke ikke fakturaopplysningen endres.
tilbake til toppen
Hvor finner jeg flyttepassord (authinfo)?
Logg inn på "Domenekonto", link nede i venstre marg. Flyttepassord (authinfo) finner du deretter i skjemaet for ditt domene i boken "Domene" i boken "Endre Norid objekter" oppe i venstre marg.
tilbake til toppen