Host-Ed.net
informasjon
oppdatert: 3. april 2014
Host-Ed.net
Host-Ed.net tilbyr meget bra gratis webhotell med: 1GB diskplass, 10GB datatrafikk/måned, 10 MB MySQL database. Webhotellet støtter PHP5 og ASP.NET. Du har tilgang til besøkstatistikk pluss mye mer. Gratis versjonen tillater 2 AddOn domener slik at du kan ha 3 uavhengig "siter" i samme webhotell. Serverene er lokalisert i Tyskland (kort responstid). Dine websider vises uten at de blir tillagt noen annonser.

Host-Ed.net bruker cPanel. Dette er det beste og mest anvendte kontrollpanelet for webhotell.

Begrensninger i gratis versjonen:
Det er kun lov til å registrere 1-en database. Wordpress og andre CMS må ha tilgang til å opprette sin egen database.
Det er kun mulig å bestille 1-ett gratis webhotell
exec-kommandoen i SSI (Server Side Include) fikk jeg ikke til å virke, men det er kanskje ikke så mange som bruker dette lenger.

Hvordan bestille Host-Ed.net webhotell
Hvordan sette ditt domene til å peke til webhotellet
Hvordan logge inn på cPanel
Hvordan overføre filer via cPanel
Hvordan overføre filer via FileZilla
Hvordan overføre filer via Web disk (WebDAV)
Hvordan bruke mySQL
Hvordan leggge til AddOn domener og parkerte domener
Hvordan slette Host-Ed.net webhotell

 

Hvordan bestille Host-Ed.net webhotell
1) Gå til siden http://host-ed.net og trykk på "Sign Up" under "Free hosting".

2) Velg "Språk": Norwegian. Huk av for "Jeg skal oppdatere mine navneservere på et ekisterende domene eller jeg skal registrere et nyt domene selv." Skriv inn ditt domenenavn og trykk til slutt på:"Klikk her for forsette".

3) Trykk på "Legg til handlevogn".

4) Trykk "Bestill".

5) Fyll inn informasjon om deg. Alle felt må fylles ut. Huk av for "2CheckOut (Credit/Debit Card)" og "Jeg har lest og akseptert avtalevilkårene". Til slutt trykk på: "Fullfør bestillingen".

6) Webhoteller er nå opprettet og du vil få tilsendt bekreftelse per e-post. Disse e-postene havner ofte i spam-mappen. For oversikt over hvilke tjenester du har hos Host-Ed.net kan du trykke på "Klikk her for å gå til ditt kundeområde".

7) For å se dine tjenester hos Host-Ed.net trykk p&arign;: "Mine produkter og tjenester".

8) Du ser en oversikt over dine tjenester.

 

Hvordan sette ditt domene til å peke til webhotellet
1) Etter bestilling er gjennomført, punkt 1-7 i kapitellet over, vil du motta e-posten "New Account Information". Denne bekreftelsen havner ofte i spam-mappen. Bekreftelsen inneholder ip-nummer til webhotellet.

2) Etter innlogging på "Domenekonto" (link nede i venstre marg på registrar.no) vil du finne skjema for ditt domene i boken "DNS" (link i venstre marg). I dette skjemaet legger du inn to A-record. I begge record skriver du inn ip-nummeret i RDATA-feltet. I den en recorden lar du subdomene-feltet være blankt i den andre skriver du inn "www".

Det tar opptil 3 timer før våre navntjenere er korrekt oppdatert. Selv etter denne tid tar det litt tid før alt f&arign; "satt", seg slik dittdomenenavn og www.dittdomenenavn peker til korrekt katalog på webhotellet.

 

Hvordan logge inn på cPanel
1) I mottatt e-post, "New Account Information", finner du "Control Panel Url". Skriv url'en i adressefeltet i din nettleseren. Nettleseren vil advare deg om at sertifikatet ikke er gyldig til dette nettstedet. Disse advarselene må du overse/akseptere.

2) Brukernavn og passord for å logge inn på cPanel finner du under "Login Details" i mottatt e-post: "New Account Information".

 

Hvordan overføre filer via cPanel
1) Logg inn på cPanel og trykk på ikonet "File Manager".

2) Huk av for "Web Root (public_html/www)". Trykk på "Go".

3) Websider må plasseres i "public_html"-katalogen (www-katalogen er kun en peker til denne katalogen). Filer som andre skal hente via ftp lagres i "public_html". I dette eksemplet skal vi laste opp en webside. Trykk hvilken katalog filen skal plaser i og avslutt med å trykke på ikonet for "Upload".

4) En kan på vanlig unix måte bestemme rettigheter for tre ulike kategorier. Alle filer på unix maskiner tilhører tre kategorier. Kategoriene er "eier", "gruppen" og "andre". Det er vanlig at alle tre kategoriene har leserettighter og "eier" har skriverettigheter. Har ikke "gruppen" leserettigheter vil ikke filen kunne bli lest av webserveren. Se SSH dokumentasjonen for bedre beskrivelse av filrettigher.

Det er ikke mulig å laste opp kataloger.

5) Laster du opp en fil med navnet index.html til en bestemt katalog på webhotellet, vil denne filen vises i nettleseren hvis ikke spesifikk fil er angitt i webadressen (url). Altså "index.html" (med små bokstaver) er default fil i en katalog.

6) For å komme tilbake til filemanager trykk på linken "Back to /home/...""

 

Hvordan overføre filer via FileZilla
For effektiv overføring av filer mellom webhotell og din lokale maskin bør du bruke en ftp-klient. Vi har positiv erfaring med gratis ftp-klienten FileZilla. Bruk av dette programmet er bekskrevet på siden FTP i boken Protokoller i boken Dokumentasjonen.

Brukernavn og passord for FTP pålogging er lik brukernavnet og passord for pålogging på cPanel. Hostname setter du lik ip-nummeret til cPanel eller domenenavnet ditt som peker til webhotellet.

 

Hvordan overføre filer via Web Disk (WebDAV)
Det er mulig laste opp og ned filer til webhotellet via WebDAV. Web Disk er cPanel implementasjon av WebDAV. Web Disk ser ut som en lokal disk/katalog på din maskin. Dermed kan en flytte filer mellom lokal maskin og webhotellet, tilsvarende som en flytter mellom lokale kataloger på din maskin. De fleste operativsystem har innebygd WebDAV klient.

Web Disk og funger dessverre ustabilt med Microsoft Windows System 7 sin innebygde WebDAV klient.

1) For å opprette Web Disk må du logge inn på cPanel og trykke på ikonet "Web Disk".

2) Microsoft Window krever kryptert overføring av brukernavn og passord. For å legg til denne funksjonaliteten i webhotellet må du trykke på "Enable Digist Authentication".

3) Trykk "Ok".

4) For instruksjon på oppsett av DAV-klient på din maskin trykk "Access Web disk".

5) cPanel dedekterer vanligvis ditt operativsystem. Trykk bare på linken for gå til korrekt bruksanvisning.

6) Du kan velge mellom "automatisk" eller manuelt oppsett. Manuelt oppsett er nærmere beskrevet på siden DAV i boken Protokoller i boken Dokumentasjon. For å gjennomføre "automatisk"-oppsett må du laste ned et skript til din maskin. Trykk på linje 1.

7) Etter at skriptet er lastet ned til din maskin. Dobbelt trykk på skriptet. Oppgi brukernavn og passord.

8) Web Disk blir synlig som en mappe under "Datamaskin".

 

Hvordan bruke mySQL
I gratis versjon kan en kun opprette 1 database. Det er ikke mulig å slette databasen igjen. Installer av Wordpress og andre CMS skript krever opprettelse av egen database. Altså oppretter du database som beskrevet nedenfor må du gå over til en betalings-modell hos Host-Ed.net hvis du ønsker å installert CMS.

1) For å opprette ny database kan du logge inn på cPanel og trykke på ikonet "MySQL Database Wizard".

2) Skriv inn ett navn på databasen.

3) Skriv inn brukernavn og passord for å aksesser databasen.

4) Velg at bruker har alle priviligier.

5) Trykk på "Return Home".

6) Databasen er nå opprettet. For å legge inn tabeller trykk på ikonet "phpMyAdmin".

7) Trykk på navnet til den ny databasen i venstre marg.

8) Skriv inn navnet på tabellen og antall kolonner den skal inneholde.

9) Skriv inn navn på alle feltene samt angi type og lengde. Id-feltet setter du gjerne til "PRIMARY".

10) For sette auto_increment på "id"-feltet må du bruke følgende SQL-setning:
ALTER TABLE test MODIFY id int(10) AUTO_INCREMENT;

11) For å legge inn ny record i test-tabellen. Trykk først på "test" i venstre marg deretter på "Sett inn" og fyll ut felt-verdier i recorden. PS: Ikke fyll ut id-feltet. Avslutt med trykk på "Utfør". Verdien i id-feltet blir automatisk fylt ut. Verdien blir en større en den største eksisterende verdien.

 

Hvordan leggge til AddOn domener og parkerte domener
Med parkert domener menes her domener som peker til de samme websidene (samme katalog) som hoveddomenet. Med AddOn domener menes her domener som kan peke til samme webhotell, men til ulike underkataloger. Websidene i underkatalogen kan gjerne framstå som en egen site (innholdsmessig helt uavhengig av hoveddomenet). Altså forkjellen mellom AddOn domener og parkerte domener er at AddOn domener kan framstå som egne siter.

Det er to måter en kan legge til AddOn og parkerte domener. Enten kan parkerte og AddOn domener legges inn i oppsettet til webserveren på webhotellet, eller de kan legges inn i egne "redirect-servere" (helt uavhengig av webhotellet).

Host-Ed.net sin gratis versjon tillater ubegrenset antall parkerte domener og 2 AddOn domener (business versjonen til $6/måned tillater ubegrenset antall AddOn-domener). I gratis versjonen til Host-Ed.net kan en derfor ha 3 ulike site. Host-Ed.net oppretter også egen ftp-konto for hvert AddOn-domenet, slik at utviklere på hvert av AddOn-domenene kan logge inn på ulike ftp-kontoer.

Den alternativ måten å legge til AddOn domener er via redirect-servere. Vi din domenekonto på http://registrar.no har du tilgang til oppsett av ubegrenset antall redirect-koblinger per domene. Denne tjenesten er inkludert i domeneavgiften. Du kan viderekoble et domene til en hvilken som helst webadresse. Du kan for eksempel viderekoble ditt domene til http://www.vg.no/sport/fotball/. I denne webadressen er /sport/fotball en katalog på webserveren til vg.no. Ved viderekobling har to mulighet: Skjult eller skjult visning av adressen en blir viderekoblet til. Ikke skjult viderekobling fungerer mot de fleste websider. Mange websider har bevist beskyttet seg mot skjult viderekoblinger.

1) For oppsett av parkerte domene på Host-Ed.net må du logge inn på cPanel. Deretter trykke på ikonet for "Parked domains".

2) Skriv inn domenenavnet du ønsker skal peke til webhotellet. Avslutt med trykk på "Add domain". Se videre step 6) nedenfor for korrekt oppsett av navntjenere for domenet, slik at dette vil fungere.

3) For oppsett av AddOn domene på Host-Ed.net må du logge inn på cPanel. Deretter trykke på ikonet for "Addon domains".

4) Skriv inn domenenavnet du ønsker skal peke til webhotellet. Host-Ed.net vil da foreslå at domenet peker til underkatalogen med samme navn som domenet (i eksemplet "fan"), at det opprettes ftp-bruker med samme brukernavn som domenet (i eksemplet "fan") og at det opprettes et subdomene til hoveddomenet (i eksemplet "fan.freeware.no"). Trykk til slutt på "Add domain".

5) Etter ca 1 minutt får du tilbakemelding om at domenet er korrekt lagt til.

6) For at domenet skal peke til webhotellet må du legge inn A-record i våre navntjenere. Logg inn på "Domenekonto" på registrar.no og finn skjemaet for ditt domene i boken "DNS". Domenet skal peke samme ip-nummer som hoveddomenet. Det tar ca 3-4 timer før oppsettet tar effekt.

7) Den alternative metoden for oppsett av AddOn domenener er viderekobling. Logg inn på "Domenekonto" på registrar.no og finn skjemaet for ditt domene i boken "Web". Velg tjeneste type "Viderekobling".

8) Fyll ut hvilken webadresse domenet skal peke til. Om ønskelig huk av for skjult viderekobling og trykk på "Bestill".

9) For at www.dittdomene.no og dittdomene.no skal peke til samme webadresse må du legge inn tilsvarende record som over med "www" i subdomenefeltet. Oppsettet tar effekt i løpet av 10-15 minutter (hvis navntjenere for domenet stod å pekte til default verdier).

 

Hvordan slette Host-Ed.net webhotell
Host-Ed.net har lagt inn en del beskyttelser mot misbruk. Dette medfører at det ikke er lett å registrere opp nytt gratis webhotell etter at det er slettet. 1) For å slette webhotellet må du logg inn på host-ed.net,

2) Bruk din e-postadresse og passordet du oppga ved registrering av webhotellet (ikke passordet for innlogging på cPanel)

3) Velg "Mine produkter og tjenester".

4) Trykk på "Se detaljer".

5) Scroll til bunn på siden og trykk på "Send forespørsel".

6) Oppgi en kort grunn for avslutningen og trykk på "Send forespørsel".