WordPress.com
informasjon
oppdatert: 10. april 2014
WordPress.com
En WordPress-konto består av tre deler: Reader, besøksstastikk og selve bloggen:
 • Reader: Du kan "abonnere" på innlegg fra andre WordPress blogger. Disse innleggende leser du i Reader.
 • Besøkstatistikken gir detaljert informasjon om antall brukere av bloggen.
 • Blogg: Blogg er næremeste at du offentliggjør innboksen i din e-postkasse, men den forskjellen at deu er den eneste som har lov til sende e-post til innboksen. I bloggen ligger de nyeste innleggene øverst. Leseser av bloggen kan kommentere innleggene. Kommentarer blir ikke umiddelbart vist i bloggen, men før etter at du har godkjent de.

  WordPress klarer å skille mellom presentasjon og innhold. Derfor er det mulig å velge mellom ulike presentasjoner på samme innhold. Presentasjonsmaler kalles "themes". WordPress tilbyr rundt 250 forskjellige themes. Noen er gratis, de fleste er premium (må betales for). Themes endrer ikke bare utseende, men også mindre endringer av funksjonaliteten. For større endring av funksjonaliteten må pluggings benyttes.

  WordPress er fantastisk bra p&arin; at en kan teste og prøve ulike valg/funksjoner/utseende. Angrer man, får en alltid fjernet tilvalget. Derfor kan en trygt endre på ting uten fare for å "knuse" noe.

  Vår viderekobling av weboppslag tjeneste gjør det mulig bruke ditt domene på bloggen. Bruk av eget domene gir et proffesjonelt inntrykk.

  1. Hvordan bestille WordPress.com webhotell
  2. Hvordan bruke ditt domene
  3. Hvordan legg inn sider
  4. Hvordan legg inn innlegg
  5. Hvordan endre utseende
  6. Hvordan legge til "header"-bilde
  7. Hvordan endre tittel og slagord
  8. Hvordan endre menyer
  9. Flere tips
  10. Ytterlige litteratur on WordPress

   

Hvordan bestille WordPress.com
1) Gå til WordPress.com og trykk på "Get Started".

2) Som "username" og "blogg addres" anbefaler vi at du bruker ditt domenenavnet uten punktum. Altså "gaver.no" blir til "gaverno".

3) Trykk på "Create Blog" (dette er gratis versjonen):

4) På neste side oppgir du blogg tittel og slagord (kan endres senere). Bloggtittel sette du likt ditt domenavn, firmanavn eller lignende.

På de neste sidene får du tilbud om å velge ulike "themes" og mye annet oppsett. Alt kan velges senere. Bloggen umiddelbart opperativ etter registrering..

 

Hvordan bruke ditt domene
1)

2)

3)

 

Hvordan legge til sider
1) Logg inn på WordPress.com.

2) Etter innlogging ser du linker til de tre delene kontoen består av: "Leser", "Statistikk" og "Min blogg". I "Leser" ser du innlegg som er publisert i de bloggen du følger. "Statistikk" viser antall leser du har. Trykk på "Min blogg" og deretter på "Kontrollpanel".

3) Det er viktig at du blir kjent med kontrollpanelet. Vi begynner med å teste menyvalget "Sider". Trykk deretter på "Legg til ny".

4) Lag overskrift, i dette eksemplet "Farsdag". Innholdet på siden kan skrives rette inn, omtrent som du gjør i Word. Alternativt kan du skrive inn html-kode, men da må du først trykk på "Tekst"-fliken rett til høyre for "Visuell"-fliken. Når du er ferdig: Trykk på "Publiser". Innholdet kan selvsagt endres senere.

5) For se hvordan bloggen blir sende ut kan dutrykk på "gaver.no".

6) Her ser vi "Farsdag" har blitt plassert inn i menyen på toppen av siden. Hvordan vi endrer rekkfølgen på elementene (sidene) i menyen er omtalt i kapittelet Hvordan lage bedriftspresentasjon.

7) Nå skal vi bli litte nærme kjent med "Side atributter". Tilsvarende som du har lagrer i filer i kataloger på din PC, kan sidene i bloggen organiseres tilsvarende. Side atributter bestemme hvilken "foreldre"-side alts&raing; hvilken katalog siden skal lagres i/under. Alle blogger har menystrukter overs siden. Sider som legges under samme foreldre blir undervalg i foreldre menyen. Ok over til hvordan dette gjøres i prakis. Trykk på "Sider" i kontrollpanelet og en oversikt over hvilke sider som er opprettet vises. Trykk videre på legg "Legg til ny".

8) Vi legger til en ny side med tittel "Unge fedre" under "Farsdag". At dette skal være første siden under "Farsdag" indikerer vi med sekvensummer 1..

9) Vi legger til en ny side med tiitel "Gamle fedre" under "Farsdag". At dette skal være andre siden under "Farsdag" indikerer vi med sekvensummer 2..

10) Trykk på linken "Sider" i kontrollpanelt og ser en oversikt over alle sider og hvordan de er organisert.

11) Har vi ikke definert og aktivisert noen egendefinert menystuktur vil menyene i bloggen bli organisert tilsvarende "side"(katalog)-strukturen. I kapittel Hvordan endre menyer skal vi lære om egendefinerte menyer.

 

Hvordan legge inn innlegg
Blogg kan sammenliknes med at "innboksen" i e-postkassen din blir lagt ut på nettet, men den eneste som får lov til sende e-post til "innboksen" er deg. Leserene kan svare på innleggene dine, men svarene blir ikke publisert før du har godkjent innholdet.

1) Velg "Innlegg" i "Kontrollpanel"-menyen. Innlegget skrives som en e-post. Med overskrift (emne) og ett tekst felt (tilsvarende kroppen i e-postmelding). Layout messig har du flere muligher enn man vanligvis bruker i e-post. Innlegget blir kodet i HTML. Det er mulig å skrive/endre direkte på HTML-koden ved trykke på fliken "Tekst" siden av fliken "Visuelt". Når du er ferdig med innlegget trykk på "Publiser". Det er også mulig lagre innlegg som "Kladd" (vanlig funksjonalitet i e-postklienter også) og man kan forsette å jobbe med de senere.

2) Nyeste innlegg kommer øverst på "HJEM" siden. Leser kan kommentere innholdet ved å trykke på "Skriv en kommentar".

3) Hvilken sjekk det blir gjort e-postadressen til kommentatoren vet jeg ikke. Kommentaren må avsluttes med "Publiser kommentar". Kommentaren blir ikke direkte publisert i din blogg.

4) I "Kontrollpanel"-menyen vil det stå ett tall utenfor "Kommentar"-valget hvis du har noe ikke behandlete kommentarer. Du kan godkjenne, svare, endre, redigere eller avise kommentaren. Hvis du godkjenner blir kommentaren publisert.

5) Andre leser kan se kommentarene på bloggen. For å lese kommentarer og legge inn nye kommentarer kan lesere må en trykke på "1 svar".

6) Her ser en kommentarer og det gis mulighet til å legge inn ny kommentar.

 

Hvordan endre utseende
1) I kontrollpanel velg "Utsende" og "Temaer"

2) Wordpress.com har over 250 forskjellige "themes" å velge mellom. De fleste koster dessvere penger (premium-versjoner). Her ønsker vi å teste "Chalkboard"-themes. Trykket på "Forhåndsvisning for å sjekke hvordan bloggen blir ser ut.

3) Det er videre mulig å tilpasses "themes" med farger, bilder, fonter og menyer.

4) Her prører vi annen farge på overskriften. I gratis-themes må en betale for å tilgang til mange av valgmulighetene.

5) For å se beskrivelsen av en "themes" trykk på "Theme Details".

6) Det er noen standard egenskaper de ulike "themes" blir sammenliknet på. Disse egenskapen framgår av "Stikkord"-ene:

 • Antall mulige kolonner på sidene: 1 kolonne, 2 kolonner, 3 kolonner eller 4 kolonner.
 • Responsive layout: Dette betyr at utseende tilpasser seg størelsen på skjermen. Dettte er viktig i dag da siden både skal vises på telefoner og prosjektorer.
 • Mulighet for egendefinert: Bakgrunn, sidetopp, meny, farger.
 • Infinity scroll: Innlegg lastes inn etterhvert som en blar nedover på siden.
 • Klebrig innlegg (sticky post): På alle WordPress blogger vises nyeste innlegg øverst. I nonoen chemes er mulig legg definere noen innlegg som "sticky post" som vises før de andre.

7) Nå skal vi se litt på et annet menyvalg under "Utseende". Vi skal endre bakgrunnen.

8) Det er mulig legg inn ett bakgrunnsbilde eller legge på en bakgrunnsfarge. Her legger vi på bakgrunnsfarge. Trykk på fargepaletten. Finjuster med flytte ringen på "regnbuen". Trykk til slutt på "Lagre endring".

9) Slik ble resultet i themes "Twenty Twelve". For å komme tilbake til kontrollpanelt. Trykk på "gaver.no" og velg "Kontrollpanel".

e

10) Neste valgmulighet vi skal test i "Utseende" menyen er "Widgeter". Widgeter små tillegg som kan plasser en side-kolonne eller "footer". Eksempler på widgeter er små kalendere, klokka, antall brukere, arkiv-meny.

11) Widget kan "dragges" widget-området det skal vises i. Hvert widget-område kan innholde mange widgets.

12) Husk å trykk "Lagre"

13) Bloggen har fått to kolonner. Widget blir plassert i kolonnen til høre.

 

Hvordan legge til "header"-bilde

Nedenfor følger instruksjon for å legge til topp-bilde på alle sidene.

1) Forskjellige themes krever forskjellig størrelse på topp-bildet. For å finne korrekt størrelse må en finne ditt themes etter trykk på "Utseende" i kontrollpanelet. Trykk deretter på "Tilpass" på scheme.

2) Nå musen beveges over høyre marg vil en meny dukke opp med valget "Side-topp". Ved trykk på denne linken vil du finne informasjon om standard størrelse på topp-bildet.

3) Trykk "back" i nettleseren for å komme tilbake til kontrollpanaler. For å laste opp topp-bilde fra din PC velg "Media" i kontrollpanelet og deretter "Legg til".

4) Du kan nå dragge bilde fra en katalog på din PC over til landingsområde på siden. Bildet blir lastet opp.

5) For legge til topp-bilde må vi igjen tilbake til ditt theme. Trykk på "Utseende" og deretter "Tilpass" på ditt theme.

6) Trykk på "Side-topp" og deretter "Add new image"

7) Trykk på på "Mediebibliotek"-fliken, velg bildet og trykk til slutt på "Select and crop"

8) Trykk på "Beskjær bilde".

9) Til slutt trykk på lagre.

Trykk til slutt "back" i nettleseren for å komme tilbake til kontrollpanelet.

 

Hvordan endre tittle og slagord

1) Tittel og slagord endres ved å velge "Innstillinger" i kontrollpanelet og deretter "Generelt".

2) Skriv inn ny tittel og/eller slagord. Husk avslutte med å trykke lagre.

 

Hvordan endre menyer

Det er mulig definere opp mange egne menystrukturer for dine sider. Men det er ikke alle themes som støtter egendefinert meny. Da vil menyen væe;re organisert i forhold til hvordan du har tilordnet "foreldre" og "sekvensnummer" til sidene. I theme "Twenty-Twelve", som brukes i de fleste eksemplene her, er det tillat med en egendefinert meny.

1) For sette opp/endre egendefinerte menyer velg "Utseende" i kontrollpanelet og trykk på "Menyer".

2) For opprette en ny meny trykk på "lag en ny".

3) Skriv inn navn på menyen og trykk deretter på "Lag meny"

4) For å kunne velge hvilke sider som skal være med i menyen trykk på "Vis alle". Her har jeg valgt "Velg alle". For å legge disse sidene inn i menyen trykk på "Legg til i menyen".

5) Alle siden blir synlig som bokser "Menystruktur". Her kan du flytte menyelementer oppover og nedove samt til høre og venstre. I eksemplet nedenfor flytter jeg "Konfirmasjon" nest øverst posisjon.

6) Flyttes et menyelementene til høyre blir ett undervalg. I eksemplet nedenfor har jeg flyttet "Gamle fedre" foran ""Unge fedre" og plassert dette som en undervalg av "Farsdag"'s menyen.

7) Her flytter jeg "Unge fedre" til høyre. Dermed blir oså denne siden et undervalg av "Farsdag"'s menyen

8) Her flytter jeg "Farsdag"'s menyen til å bli et undervalg av "Bursdag"'s menyen

9) En kan se flere egenskaper til en menyelement ved å trykke på den lille pilen i enden av elementet. Her velger jeg å fjerne elemenet fra menyen og dermed blir det ikke mulig å komme til siden "Morsdag" vi ett menyvalg.

10) Til slutt må vi aktivere menyen. Trykk på fliken "Bestem passering". Velger som primærmenye "gavemeny" og tykker på "Lagre endring".

11) Resultatet blir som følger.

Hvordan lage firmapresentasjon

Målet i dette kapittelet er vise hvordan noen uten forkunnkskap om data/Internett/HTML kan lage en enkel presentasjon av sin bedrift på Internett via WordPress.com. Ideen er at vi bruker mest mulig bilder på sidene og gj&oslsash;r blogg-siden usynlig. Nedenfor bruker bedriften handyman.no som eksempel.

Det først en må gjøre er å lese og utfoslash;re hva som st&arign; på de tre første kapittelene i denne bruksanvsningen: 1) Hvordan bestille Wordpress.com. webhotell, 2) Hvordan bruke ditt domene og 3) Hvordan legge inn sider

1)

Bilden maå være i format .jgp, .gif, .png ikke .svg. twenty-eleven uten widghet i margene. meny under topp bilde ikke tittel over topp-bilde -->

 

Flere tips

1) Det er mulig å definere egne katagorier/grupper. Dine blogg-innlegg kan tilordnes en eller flere kategorier. Det finnes en widget som lager en meny over alle kategorierne. Ved trykk på en kategorie i menyen vises alle innleggene som tilhører kategorien/gruppen.

 

Anbefalte artikler om WordPress

1) For videre informasjon anbefaler vi guiden "Zero-to-hero guide". Trykk på linken "gaver.no" og velg "Kontrollpanel" og siden nedenfor blir vist med link til guiden.