Web tjenester
informasjon
oppdatert: 11. april 2014
Web tjenester
Vi anbefaler deg å bestille et gratis webhotell hos en av leverandørende omtalt i boken Gratis webhotell eller et webhotell mot betaling hos leverandørende omtalt i boken Populære webhotell.

Fra å tilby avanserte tilleggstjenester på egne server (vi var de første i Norge med å tilby virtual hosting) har vi gått over til å tilby enkle gratis løsninger (inkludert i domeneavgiften). Etter hvert har store internasjonale leverandører tatt posisjoner vi ikke har noen mulighet til å konkurrere med.

Som gratis tjenester tilbyr vi nå viderekobling av weboppslag et lite webhotell kalt "Kutter", se nærme omtale nedenfor.

 

Kutter (webhotell)
Vi tilbyr et enkelt gratis apache webhotell med 20MB diskplass. Webhotellet støtter ingen former for webserver programmering. Dette webhotellet kan brukes til enkle person-, familie-, bedrifts- eller event-presentasjoner samt forsiden til en mer avanserte siter der en linker inn blogger og andre spesielle effekter.

Bestilling
Denne boken vil etter innlogging inneholde et skjema for hvert av dine domener. I dette skjemaet kan du bestille "Kutter".

Laste opp filer i Kutter'n
Filer lastes opp i Kutter'n via FTP. Se omtale av FTP under boken Protokoller i boken Dokumentasjon i venstre marg.

Programmer for å skrive websider (html-kode)
Du finner informasjon og lenker til gratis programmer for å skrive websider (html-kode) på FreeWare.no

 

Viderekobling av weboppslag
Ved hjelp av viderekobling kan du få ditt domene (og underdomener) til å peke til en fritt valgt webside på Internett. "Viderekobling" betyr at weboppslaget besvares av vår redirect-server som sender beskjed tilbake til nettleseren om hvilken webadresse (url) den skal benytte istedet. En omdirigering av weboppslag kan enten være "skjult" eller "ikke skjult". Ved skjult omdirigering vil ditt (under)domenenavn og ikke url til websiden vises i nettleserens adresselinje.

Alternativet til viderekobling av weboppslag er å koble domenet mot ip-nummer, se omtale i boken DNS. Her følger tre vanlig årsaker til å benytte omdirigering av weboppslag i stedet for å la domene peke til ip-nummer.

  1. Du har tilgang til gratis webområde, men webserveren er ikke spesielt satt opp for ditt domene. F.eks. du har domenet "henrik.berg.no" og er informatikk student på Universitet i Oslo. URL til din hjemmekatalog er http://ifi.uio.no/~henrikbe/. Ved bruk av skjult viderekobling kan du sette domenet ditt til å peke til hjemmekatalogen (hjemmesidene) dine.
  2. Du har flere likelydene domener som skal sluses til det riktige domenenavnet. F.eks er "registar.no", "www.registrar.no", "registrer.no" er omdirigert til "registrar.no". Her benyttes ikke skjult viderkobling.
  3. Bruk av domenenavn på produkter eller tjenester som oppslag til rett side på din site. F.eks har sykkelmerket Everest modellene Climber og Rocky. I dette tilfelle kan "climber.no" og "rocky.no" settes til rå peke til korrekte sider under "everest.no".

Bestillinger og endringer vil umiddelbart oppdatere våre webhotellservere og hvert 10 minutt oppdateres viderekoblingserveren. Noe bestillinger krevet at domenet blir koblet til nytt IP-nummer i våre navntjenere. Navntjenerene blir oppdatert hver 3. time.